Congres Congrestival Sterke Sociale Basis (film)
29 september 2022

Congres Congrestival Sterke Sociale Basis (film)

Het verheugt ons te kunnen melden dat POLKA in september heeft deelgenomen aan het
landelijke congres Congrestival Sterke Sociale Basis, georganiseerd door Movisie – een
landelijk instituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. In een
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte film, met als hoofdpersoon onze vrijwilligster
Anna Sobczyk- Turek, worden de activiteiten van onze stichting ter ondersteuning van
Poolse vrouwen in Den Haag in hun streven naar emancipatie en integratie in de lokale
samenleving gepresenteerd (wij voegen de film bij deze nieuwsbrief). Deelname aan dit
congres is zeker een verrijking voor ons centrum, maar ook een geweldige kans om ons te
presenteren aan een nog bredere groep professionals die zich bezighouden met actuele en
belangrijke vraagstukken rondom het versterken van de sociale cohesie in buurten en
wijken in Nederland.

Bekijk hieronder: