Piet Vink-prijs
15 oktober 2022

Piet Vink-prijs

Het werd tijd om van de wisselbeker van Piet Vink-prijs afscheid te nemen.
Dit prijs is elk jaar door vereniging van oud-gemeenteraadsleden van Den Haag (VOG Den Haag) toegekend voor projecten die afstanden in de samenleving overbruggen, saamhorigheid vergroten en waarbij vrijwilligers een grote rol spelen.
Stichting POLKA heeft dit prijs voor projecten van 2020 gewonnen.
Wij bij Stichting POLKA feliciteren van harte nieuwe winnaars.