Fototentoonstelling “Poolse vrouwen in beeld”
8 maart 2019

Fototentoonstelling “Poolse vrouwen in beeld”

“WIJ ZIJN HIER – ZO KORT, ZO LANG. POOLSE VROUWEN IN BEELD” is een fototentoonstelling over Poolse vrouwen die de vrouwen in alledaagse situaties in Den Haag laat zien. De tentoonstelling werd georganiseerd ter gelegenheid van de Vrouwendag in Den Haag. In de tentoonstelling waren foto’s te zien die onder andere ingezonden werden door POLKA-vrijwilligers. Maar het betrof niet alleen foto’s. Elke foto was voorzien van een kort verhaal over de vrouw op de foto – we wilden laten zien dat Den Haag langzaamaan hun thuis wordt, een vertrouwde plek waar ze zich steeds meer op hun gemak voelen. Het was belangrijk voor ons om de Poolse gemeenschap in Den Haag op een positieve manier aan de andere inwoners van de stad te presenteren. Tegelijkertijd wilden we het bewustzijn vergroten dat Polen een onderdeel uitmaken van de Haagse gemeenschap en daarbinnen goed kunnen integreren. De tentoonstelling werd op 8 maart 2019 op het Regentesseplein in Den Haag geopend en daarna gepresenteerd tijdens onze Dag van het Kind op het Newtonplein. Vervolgens verhuisde de tentoonstelling naar de Haagse Hogeschool en tenslotte was deze te zien in het atrium van het Stadhuis op het Spui in Den Haag.