Mobbing i molestowanie seksualne w pracy
11 marca 2021

Mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Mobbing i molestowanie seksualne: dwa negatywne zjawiska bardzo często występujące w pracy i nie tylko. O formach mobbingu i molestowania seksualnego, o prawodawstwie dotyczącym walki z nimi  i o tym, jak sobie dać radę w obliczu tych przejawów patologii społecznej rozmawiamy z  Hanką Mongard i Olą Włodarczyk – pracownicami organizacji FairWork.