Projekty

Haskie obchody Dnia Kobiet z POLKĄ

Dzień Babci i Dziadka w POLCE

Prezentacja albumu Haags Verhaal

Dzień Dziecka z POLKĄ