Verschillen in de opvoeding tussen Polen en Nederland
25 november 2021

Verschillen in de opvoeding tussen Polen en Nederland

We nodigen je uit voor een gesprek over culturele verschillen tussen Polen en Nederland in gezins- en schoolsituaties, vanuit het oogpunt van Poolse ouders die in Nederland wonen. 

Iza Franssen en Magdalena Mazurkiewicz-Oruba, twee Poolse moeders van wie de kinderen op basis- en middelbare scholen zitten, spreken onder meer over tweetaligheid, het proces van aanpassing van kinderen aan school en het leven in Nederland, over vriendschappen met andere kinderen, buitenschoolse activiteiten en gesprekken met leraren. Ook gaat het over waar ouders terecht kunnen voor ondersteuning bij het oplossen van schoolproblemen.