Nominacja do nagrody Ab Harrewijn Prijs!
24 kwietnia 2024

Nominacja do nagrody Ab Harrewijn Prijs!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że założycielka naszego centrum Anna Kowalska została nominowana do nagrody Ab Harrewijn Prijs.

Nagroda ta jest przyznawana corocznie inicjatorom projektów, które mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i jednoczą ludzi we wspólnym dążeniu do przezwyciężania przeszkód i pójścia do przodu.

Ab Harrewijn był znanym w Niderlandach teologiem, pastorem, przewodniczącym i członkiem Izby Niższej holenderskiego parlamentu z ramienia partii GroenLinks.

Nagroda przyznawana jest corocznie, po raz pierwszy 13 maja 2003 r., w pierwszą rocznicę nagłej śmierci Ab Harrewijna.

Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi w sobotę 11 maja w Pauluskerk w Rotterdamie.