Haga mniej znana. Wspólny spacer po mieście z Gilde Den Haag
27 sierpnia 2022

Haga mniej znana. Wspólny spacer po mieście z Gilde Den Haag

Uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez Polkę wraz z Gilde Den Haag dowiedzieli się o życiorysach mniej lub bardziej znanych szerszej publiczności kobiet związanych z Hagą. Wszystkie odgrywały ważną rolę w formowaniu się dzisiejszego społeczeństwa.
Kobiety odważne, nietuzinkowe, niepokorne, czasem wręcz niewygodne dla otoczenia, nie chcące usłużnie zniknąć. Charaktery, dzięki którym my, kobiety współczesne, mamy prawo do indywidualnych wyborów, takich jak antykoncepcja, eutanazja, prawo do alimentów, do wolnych zawodów, dostępu do wiedzy i uniwersytetów czy nagrody Nobla, by wymienić choćby kilka.
Równouprawnienie w różnych formach, które dziś wydaje się czymś normalnym i naturalnym, nie było nam dobrowolnie dane przez łaskawych dobroczyńców. Protesty z ostatnich lat świadczą, że sytuacja dalej jest niestabilna, i że orwellowski cytat “Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych” jest ciągle aktualny.
Spacer po Hadze był fantastyczną inspiracją. Był przypomnieniem. Był świetną rozrywką. Dziękujemy również pani tłumaczącej na język polski, bez której goście z zagranicy nie wynieśliby tyle wiedzy z naszego spaceru.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.