Onze vrijwilligster is lid van de gemeenteraad van Den Haag!
21 april 2022

Onze vrijwilligster is lid van de gemeenteraad van Den Haag!

We zijn zo trots! Onze vrijwilligster Caroline Verduin, een Nederlandse vrouw met Poolse moeder, is officieel beëdigd als lid van de gemeenteraad van Den Haag!
Caroline is zeer actief betrokken bij het maatschappelijk werk binnen onze stad, met name op het gebied van vrouwenemancipatie, gelijke kansen op goede en betaalbare huisvesting en eerlijke lonen voor de arbeidsmigranten (o.a. uit Polen) en het beperken van de negatieve effecten van klimaatverandering.
Kortom: de juiste persoon op de juiste plek!
P.S. Wisten jullie dat zij meer dan 3000 stemmen gekregen heeft?!
Caroline, van harte gefeliciteerd! We zijn ervan overtuigd dat wij in jou de beste vertegenwoordiger van ons allemaal in de gemeenteraad van onze stad zullen hebben!