Arbeidsrecht in Nederland
25 november 2020

Arbeidsrecht in Nederland

De primaire taak van de werkgever is om de werknemer op tijd, de juist berekende beloning van het verrichte werk te betalen. Het niet op tijd betalen van het salaris of te weinig betalen is een ernstige schending van de verplichtingen van de werkgever. Hoe kan een benadeelde werknemer effectief vechten voor zijn rechten? Hoe kan je achterstallig loon terugvorderen? Waar kan je rechtshulp krijgen? Deze en andere vragen worden beantwoord door de juridische adviseur Franciszek Roguski, een specialist in het innen van achterstallig loon van de werkgever.