Alles over gratis rechtsbijstand in Nederland (deel 1: Sociaal Raadslieden)
25 november 2022

Alles over gratis rechtsbijstand in Nederland (deel 1: Sociaal Raadslieden)

De gast bij POLKA was een sociaal juridisch adviseur werkzaam bij Sociale Raadslieden (SR).

SR is onderdeel van de gemeente Den Haag en zich richt op de praktische kant van rechtsbijstand. Om in aanmerking te komen voor een consult moet je binnen de gemeente wonen en op de juiste financiële drempel zitten (je inkomsten mogen niet hoger dan 130% van de minimum loon zijn).

SR is actief op 27 werkterreinen, en onderscheidt zich niet alleen van andere beschikbare maatschappelijke organisaties door een praktische aanpak maar ook door het vinden van een zo snel mogelijke manier om een bepaald probleem op te lossen. Het grote voordeel van SR is dat het niet alleen rekening houdt met het specifieke probleem dat zich voordoet, maar ook met hoe het onze algehele situatie beïnvloedt.

Waarmee kunnen we naar SR?
Bij een specifiek probleem met betrekking tot de juridische aard van zaken, bijvoorbeeld:
✅we zijn het niet eens met de voorwaarden van onze huurovereenkomst,
✅we hebben een conflict met de Belastingdienst of de gemeente zelf,
✅de werkgever betaalt ons niet het verschuldigde bedrag,
✅we willen vragen om de annulering van de betaling of de verdeling van het bedrag in termijnen.

Hoe ziet deze hulp eruit?

Zij schrijven namens ons een bezwaarschrift of klacht, bellen de juiste instantie, controleren of de (diverse) bedragen daadwerkelijk correct zijn berekend, of de arbeidsovereenkomst juridisch correct is en of deze alle vereiste elementen bevat.
In Nederland zitten we nooit helemaal zonder hulp. Het is goed om te weten waar je heen moet als dat nodig is. En het is de moeite waard om deze hulp te gebruiken!